Steingods

Strandval Pottemakeri

Alle foto Per Arne Sørli og Bente Høydahl

Steingodsarbeider

av Bente Høydahl og Per Arne Sørli

Copyright 2018 © All Rights Reserved