KONTAKT

Strandval Pottemakeri

Namsos - Strandval 68km

Rørvik - Strandval 18km

Kolvereid - Strandval 12km

Strandval Pottemakeri ligger idyllisk til ved Arnøyfjorden i Ytre Namdal i Nærøy kommune.

 

Stedet er et gammelt gårdstun med stabbur, eldhus, kårfjøs og vedskjul.

 

Selve hovedbygningen ei verne-verdig trønderlån fra 1870 som ble rehabilitert i 1985/1986

 

Keramikkverkstedet og galleriet befinner seg i et gjenreist kårfjøs som var på tunet.

 

 

Strandval Pottemakeri

Opplev Kystriksvegen: http://www.kystriksveien.no/

Kontakt

Strandval Pottemakeri, Strand, 7970 Kolvereid

Bente Høydahl mob. 416 06 154

bhoydahl@online.no

Per Arne Sørli mob. 918 12 074

pasorli@online.no

 

Alle foto Per Arne Sørli og Bente Høydahl

Copyright 2018 © All Rights Reserved